ANBI Status vereisten 2014 (Update 01.04.2021)


Met ingang van 1 januari 2014 dienen de volgende items over de stichting benoemd te zijn om de ANBI status te behouden:

De naam van de ANBI : Stichting JazzNL
Populaire naam: JazzNL.com / JazzNL / Foundation JazzNL
Het fiscaal nummer (RSIN) : 8175.99.733.B.01.3300
Het post- of bezoekadres : Hamersveldseweg 84A, 3833 GT, Leusden
Mailadres/Telefoonnummer: info@jazznl.com / +31 33 4557199
Statuten: Bekijk

De doelstelling:
JazzNL wil uitgroeien tot een initiator, katalysator, ontwikkelaar, producent en partner in alle Nederlandse activiteiten die een bijdrage kunnen leveren voor de Nederlandse jazzsector. Uitgangspunten van JazzNL blijven daarin gehandhaafd waarbij termen als effectief, transparant, resultaatgericht en kansen voor iedereen maatgevend zijn voor de activiteiten en partnerships van JazzNL.

Beleidsplan Stichting JazzNL 2019 – 2023
JazzNL heeft in mei 2019 een succesvolle World Jazz conferentie georganiseerd parallel aan het Sena Performers International Jazz Laureate festival. Met deelnemers uit meer dan 40 verschillende landen, meer dan 25 showcase concerten om talenten zichzelf op de mondiale jazz kaart te presenteren en lovende reacties van ieder maakt dat het bestuur van JazzNL zich de komende jaren in zal zetten dit onderdeel verder uit te bouwen. Het basisidee om een internationale infrastructuur aan festivals, concoursen en laureaten te bouwen voor mondiale talent ontwikkeling met Nederland en Amersfoort als hub blijkt juist te zijn. Concreet betekent dit dat JazzNL de komende jaren zich zichtbaar gaat manifesteren op diverse platform events voor wereldmuziek o.a. in Spanje, Israël, Thailand, Zuid Afrika, Frankrijk, Noorwegen en Duitsland. Doel is om het internationale netwerk van professionals in de Jazz en Wereldmuziek uit te nodigen naar Amersfoort te komen, aan de conferentie deel te nemen en een laureaat voor te dragen voor festival. Als ultieme vervolgstap in JazzNL bezig een EU aanvraag voor te bereiden waarin het netwerk van internationale jazzfestivals zich verbindt om laureaten vanuit het festival te programmeren op hun eigen festival waardoor de kracht van deelname aan het laureatenfestival zowel voor festivals als voor laureaten zelf nog waardevoller wordt.

Let wel, de conferentie en het laureatenfestival hebben slechts tot doel deze kwetsbare muziek te versterken door internationale verbinden te creëren. Deelname aan de conferentie is op uitnodiging en er is geen entreeprijs. Elke internationale professional en musicus moet zelf zijn internationaal transport organiseren en financieren. Slechts vanaf binnenkomst in Nederland (Schiphol) zorgt de organisatie voor transport, hotel en catering en deelname aan de conferentie en/of het laureaten festival is verplicht.

 Naast de conferentie en het laureatenfestival is JazzNL ook de initiator van het jazz talenten orkest New York Round Midnight. Een volwaardige theaterproductie die de afgelopen jaren in meer dan 100 theater heeft gespeeld en waar tientallen Nederlandse jazz talenten ervaring hebben kunnen opdoen na hun conservatorium studie. JazzNL werkt hiervoor qua productie en uitvoering samen met het Jazz & Worldmusic Agency (JWA) in Den Haag. Voor het seizoen 2021 tot 2022 staat weer een theatertournee op het programma door de Nederlandse theaters alsmede concerten in het buitenland met het gezelschap.

Financiering en vermogen
Een initiatief zoals hiervoor beschreven is sterk afhankelijk van fondsen, subsidies en donaties. De rechtenorganisaties Sena, Buma Cultuur en Norma zijn reeds jarenlang trouw partner van Stichting JazzNL. Ook het fonds podiumkunsten is een partner. Bij al deze organisaties moeten jaarlijks projectplannen ingediend worden waarop financiële ondersteuning toegezegd wordt. Belangrijke reden voor deze partijen is het perspectief voor het creëren van werkgelegenheid voor de Nederlandse en internationale musici. Ook de verspreiding van Nederlandse copyright is een motivatie alhoewel deze in het segment Jazz en Wereldmuziek meer symbolisch dan economisch bekeken moet worden. De concerten van het Laureaten festival zijn op dit moment nog gratis, mede omdat de naamsbekendheid van de laureaten nog weinig economische waarde vertegenwoordigt. In die zich is het bereiken van een doelgroep Jazz en Wereldmuziek liefhebbers de gecreëerde waarde. Wanneer er voor het festival als geheel of alle concerten voldoende animo is wil JazzNL een ‘pay what you want systeem’ introduceren voor haar bezoekers.

De financiering van de conferentie komt voort uit de waarde die het bij elkaar brengen van een uniek netwerk van professionals in de Jazz en Wereldmuziek met zich meebrengt. Nederlandse jazz onder de aandacht brengen van een mondiaal netwerk is o.a. van waarde voor het fonds podiumkunsten, Buma Cultuur en Sena performers. JazzNL wil nadrukkelijk geen ‘commercieel’ platform bieden waar mensen een kaartje kunnen kopen en hun muziek of festival kunnen pitchen. JazzNL wil een mondiaal sterk netwerk bieden van festivals en talenten die via Amersfoort elkaar vinden.

Als derde interessante financiering stroom kijkt JazzNL naar ambassades en Muziek Export Bureau’s. Ambassades hebben belang bij het promoten van muziek uit hun eigen land in Nederland. Aangezien Jazz en Wereldmuziek mondiale muziekstromingen zijn kunnen in basis geldstromen uit heel de wereld via ambassades in aanmerking komen. Afhankelijk van welk festival welk laureaat voordraagt neemt JazzNL contact op met de ambassade ut dat land.

De laatst te noemen geldstroom komt voort uit het jaarlijks focus land. In het verleden zijn Thailand, India, Spanje, Zuid-Afrika en België focusland geweest en in 2022 zal Jazz en Wereldmuziek uit Polen via partnerfestival Scszechin centraal staan. Een dergelijk focus zorgt voor extra festival directies, journalisten, musici en belangenorganisaties uit dat land. Om die kosten te dragen doet JazzNL een beroep op de ministeries van cultuur uit dat land om een financiële bijdrage te leveren.

 Voor de financiering van het New York Round Midnight leerorkest wordt een beroep gedaan op de Sena Performers, het Norma fonds en enkele andere fondsen. De bijdrage is ervoor om te zorgen dat de minimum gagenorm van 265 euro uitkoop per persoon betaald kan worden.

Beheer en vermogen
Doordat JazzNL slechts op project basis financiering aan kan vragen met gelabeld geld is er geen substantieel vermogen aanwezig. Slechts wanneer voor de uitvoering van projecten al een bijdrage vooraf ontvangen wordt kan er sprake zijn van enige liquiditeit maar dan als onderhanden werk. De diverse projecten vereisen allen een helderen financiele verantwoording en jaarstukken van de Stichting. JazzNL bankiert bij de Rabobank Eemland.


Bestuurssamenstelling met namen en functies
Michel Peek Voorzitter (per 01.11.20)
Anita Verheggen, Secretaris
Alexander Beets, Penningmeester
Ellister van de Molen Algemeen bestuurslid

Het beloningsbeleid (omtrent werknemers en bestuur)
Stichting JazzNL heeft geen werknemers in dienst maar werkt voor de realisatie van haar ambities met externe producenten en prestatieovereenkomsten. De bestuurders van de stichting ontvangen geen honorering voor hun activiteiten als bestuurslid en het besturen van de stichting.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in het boekjaar (bestuursverslag/activiteitenverslag)

 • 2009-2013 www.jazzdag.nl
 • 2011-2012 www.jazznl.com 'Gateway to global jazz'.
 • 2010 Jazzexpeditie naar Thailand
 • 2011 Jezzexpeditie naar India
 • 2012 Jazzexpeditie naar Spanje
 • 2014-2015 Jazztheaterproductie New York Round Midnight (NYRM) in NL theaters
 • 2015 Jazzexpeditie onderzoek reis naar Zuid Afrika
 • 2015-2016 Reprisetournee (NYRM) in NL theater met extra jong talent (38 shows met een XXL versie op Amersfoort Jazz 2016)
 • 2016-2017 Vervolg tournee New York Round Midnight met nieuw programma genaamd Swingin'Harlem
 • 2016 Ontvangst Zuid Afrikaanse delegatie en ambassadeur in Amersfoort (Mei)
 • 2016 Jazzexpeditie naar Johannesburg met 12 musici en 7 officials (September)
 • 2017 Laureaten festival in Amersfoort (Juni)
 • 2017 'Gateway to global jazz' conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren
 • 2018 'Gateway to global jazz' conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren
 • 2019 'Gateway to global jazz' conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren
 • 2020 'World Jazz Conference Online'
 • 2021 'World Jazz Conference Online'& Laureaten festival 17 t/m 24 Oktober 2022'

Notulen 21 januari 2021

Aanwezig via Zoom: Anita Verheggen, Alexander Beets, Michel Peek, Ellister van der Molen
Toehoorder, notulist: Sven Rozier
14:00-15:30 locatie: online, en kantoor Alexander Beets in Leusden.

Locatie:

Opening: er wordt mondeling een ronde gedaan hoe het met ieder persoonlijk gaat.
Alexander Beets opent de vergadering. En Sven Rozier wordt geïntroduceerd als toehoorder en notulist.
De agenda wordt vastgelegd. Er is een akkoord betreft de notulen van de vorige vergadering 29/09/2020 door het bestuur.
De laatste activiteiten worden besproken van de afgelopen periode van stichting JazzNL. Er was een succesvolle editie 2020 van de World Jazz Conferentie ondanks de corona-periode. Ook worden de plannen besproken voor 2021.
De World Jazz Conferentie op 20 en 21 november 2020 is geslaagd. Desondanks wordt er nagedacht of dit aansluit bij de missie van Stichting JazzNL. Het primaire idee is om laureaten een springplank te geven voor een internationale carrière. De conferentie en het Laureaten festival zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, door de corona-crisis heeft het afgelopen editie een toch andere aanpak gekregen. Primair gaat het om het ecosysteem voor de muzikant. In een online omgeving is de conferentie anders dan in een fysieke. Tijdens een fysieke conferentie zijn er betere condities om het maximale te halen uit de conferentie. Het zou zo ingericht moeten worden dat de artiesten er belang bij hebben. Er is vraag van de partners voor een conferentie. De vraag is hoe wij hier een positie in nemen. Het netwerk wat Stichting JazzNL heeft, is uniek en op basis van respect, vertrouwen en wederkerigheid. Wat zou er toegevoegd moeten worden met deze conferentie in het landschap van alle andere conferenties?
het idee is om het laureaten festival te organiseren met ondersteuning van de conferentie. Ook wordt er gekeken naar andere financiering van de conferentie.

Plannen voor 2022:
In augustus 2021 vindt het Sena Performers International Laureate Festival plaats in Amersfoort. Hierbij worden Laureaten opgenomen maar nog niet ge-livestreamed.  In oktober 2021 laten we de wereld van de jazz zien in FLUOR en de Prodent Fabriek Amersfoort. Waarbij er sprake is van een hybride festival. De bezoeker kan hierbij fysiek en online genieten van jazz, waarbij er vanuit Amersfoort geschakeld wordt naar New York, Londen, J’burg, Thailand, Polen, Rusland, India en Australie. Waarbij er laureaten worden voorgedragen. Onze partners in ons netwerk nodigen we uit om een opname te sturen van hun laureaten als introductie van hun festival. Deze presenteren wij, als tegenprestatie moeten zij de stream en het festival actief promoten in hun land.
Ook gaan we worldjazzfestivals.com hosten om de jazzecosystemen met elkaar te verknopen. Op basis van wederkerigheid gaan we elkaars content delen.
Tijdens 2020 heeft de conferentie haar momentum gehad. We spreken in 2021 van een tussenfase. Wel komt er een beperkte zoom-conferentie waarin er gerichte onderwerpen en thema’s worden besproken. In 2022 hopen we elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten.
Punt 2: Als Stichting JazzNL focussen we ons op talentontwikkeling en niet op de taken van bijv. De NTB. We brengen vraag en aanbod bij elkaar op basis van wederkerigheid. Waarbij we een structurele bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de artiest.

Round Midnight Orchestra:
Door de huidige maatregelen is helaas de tour ‘’Crooners Night’’ afgebroken. Wel wordt er hard gewerkt aan een nieuwe theatertour: ‘’Grand Ladies Of Swing’’. Waarbij er aandacht wordt geschonken aan het leraar-leerling principe. Ook is er aandacht beschikbaar om componisten in stijlperiodes composities te laten schrijven en het te laten uitvoeren door het Round Midnight Orchestra. Vanuit VCTN is er budget beschikbaar voor deze composities. Formeel gezien moet dit 1 Oktober afgerond zijn, wat problemen kan opleveren omtrent de huidige corona situatie.  Er wordt besproken dat Arlette Hovinga en Sven Rozier de projecten van Stichting JazzNL zullen ondersteunen.

Financien:
De jaarrekening bij de accountant is opgemaakt. Er wordt een lager bedrag gevraagd dan origineel toegekend bij het Dutch Performers House omdat de activiteiten op een andere manier zullen plaatsvinden. Dit past binnen het overgangsjaar. Op 26.03.21 is het bestuur accoord met de jaarrekening 2020 zodat deze gepubliceerd kan worden per 01.04.21

Communicatie en Marketing:
Sven Rozier overlegd zijn plannen om de website van jazzNL te verbeteren, en om meer aandacht te genereren voor de activiteiten van stichting JazzNL. Er wordt afgesproken dat hij een basisschets aan het bestuur laat zien.


Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten.

Financiele verantwoording

 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2012
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2013 
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2014
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2015 
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2016 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2017 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2018 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2019 Bekijk
 • Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2020 Bekijk