ANBI Status

ANBI Status

ANBI Status vereisten 2014 (Update 01.04.2021)

Met ingang van 1 januari 2014 dienen de volgende items over de stichting benoemd te zijn om de ANBI status te behouden:


De naam van de ANBI : Stichting JazzNL 
Populaire naam: JazzNL.com / JazzNL / Foundation JazzNL
Het fiscaal nummer (RSIN) : 8175.99.733.B.01.3300
Het post- of bezoekadres : Hamersveldseweg 84A, 3833 GT, Leusden
Mailadres/Telefoonnummer: info@jazznl.com / +31 33 4557199
Statuten: Bekijk 

De doelstelling: JazzNL wil uitgroeien tot een initiator, katalysator, ontwikkelaar, producent en partner in alle Nederlandse activiteiten die een bijdrage kunnen leveren voor de Nederlandse jazzsector. Uitgangspunten van JazzNL blijven daarin gehandhaafd waarbij termen als effectief, transparant, resultaatgericht en kansen voor iedereen maatgevend zijn voor de activiteiten en partnerships van JazzNL.

Beleidsplan Stichting JazzNL 2019 – 2023

JazzNL heeft in mei 2019 een succesvolle World Jazz conferentie georganiseerd parallel aan het Sena Performers International Jazz Laureate festival. Met deelnemers uit meer dan 40 verschillende landen, meer dan 25 showcase concerten om talenten zichzelf op de mondiale jazz kaart te presenteren en lovende reacties van ieder maakt dat het bestuur van JazzNL zich de komende jaren in zal zetten dit onderdeel verder uit te bouwen. Het basisidee om een internationale infrastructuur aan festivals, concoursen en laureaten te bouwen voor mondiale talent ontwikkeling met Nederland en Amersfoort als hub blijkt juist te zijn. Concreet betekent dit dat JazzNL de komende jaren zich zichtbaar gaat manifesteren op diverse platform events voor wereldmuziek o.a. in Spanje, Israël, Thailand, Zuid Afrika, Frankrijk, Noorwegen en Duitsland. Doel is om het internationale netwerk van professionals in de Jazz en Wereldmuziek uit te nodigen naar Amersfoort te komen, aan de conferentie deel te nemen en een laureaat voor te dragen voor festival. Als ultieme vervolgstap in JazzNL bezig een EU aanvraag voor te bereiden waarin het netwerk van internationale jazzfestivals zich verbindt om laureaten vanuit het festival te programmeren op hun eigen festival waardoor de kracht van deelname aan het laureatenfestival zowel voor festivals als voor laureaten zelf nog waardevoller wordt.
 Let wel, de conferentie en het laureatenfestival hebben slechts tot doel deze kwetsbare muziek te versterken door internationale verbinden te creëren. Deelname aan de conferentie is op uitnodiging en er is geen entreeprijs. Elke internationale professional en musicus moet zelf zijn internationaal transport organiseren en financieren. Slechts vanaf binnenkomst in Nederland (Schiphol) zorgt de organisatie voor transport, hotel en catering en deelname aan de conferentie en/of het laureaten festival is verplicht.

Naast de conferentie en het laureatenfestival is JazzNL ook de initiator van het jazz talenten orkest New York Round Midnight. Een volwaardige theaterproductie die de afgelopen jaren in meer dan 100 theater heeft gespeeld en waar tientallen Nederlandse jazz talenten ervaring hebben kunnen opdoen na hun conservatorium studie. JazzNL werkt hiervoor qua productie en uitvoering samen met het Jazz & Worldmusic Agency (JWA) in Den Haag. Voor het seizoen 2021 tot 2022 staat weer een theatertournee op het programma door de Nederlandse theaters alsmede concerten in het buitenland met het gezelschap.
Financiering en vermogenEen initiatief zoals hiervoor beschreven is sterk afhankelijk van fondsen, subsidies en donaties. De rechtenorganisaties Sena, Buma Cultuur en Norma zijn reeds jarenlang trouw partner van Stichting JazzNL. Ook het fonds podiumkunsten is een partner. Bij al deze organisaties moeten jaarlijks projectplannen ingediend worden waarop financiële ondersteuning toegezegd wordt. Belangrijke reden voor deze partijen is het perspectief voor het creëren van werkgelegenheid voor de Nederlandse en internationale musici. Ook de verspreiding van Nederlandse copyright is een motivatie alhoewel deze in het segment Jazz en Wereldmuziek meer symbolisch dan economisch bekeken moet worden. De concerten van het Laureaten festival zijn op dit moment nog gratis, mede omdat de naamsbekendheid van de laureaten nog weinig economische waarde vertegenwoordigt. In die zich is het bereiken van een doelgroep Jazz en Wereldmuziek liefhebbers de gecreëerde waarde. Wanneer er voor het festival als geheel of alle concerten voldoende animo is wil JazzNL een ‘pay what you want systeem’ introduceren voor haar bezoekers.
De financiering van de conferentie komt voort uit de waarde die het bij elkaar brengen van een uniek netwerk van professionals in de Jazz en Wereldmuziek met zich meebrengt. Nederlandse jazz onder de aandacht brengen van een mondiaal netwerk is o.a. van waarde voor het fonds podiumkunsten, Buma Cultuur en Sena performers. JazzNL wil nadrukkelijk geen ‘commercieel’ platform bieden waar mensen een kaartje kunnen kopen en hun muziek of festival kunnen pitchen. JazzNL wil een mondiaal sterk netwerk bieden van festivals en talenten die via Amersfoort elkaar vinden.
Als derde interessante financiering stroom kijkt JazzNL naar ambassades en Muziek Export Bureau’s. Ambassades hebben belang bij het promoten van muziek uit hun eigen land in Nederland. Aangezien Jazz en Wereldmuziek mondiale muziekstromingen zijn kunnen in basis geldstromen uit heel de wereld via ambassades in aanmerking komen. Afhankelijk van welk festival welk laureaat voordraagt neemt JazzNL contact op met de ambassade ut dat land.
De laatst te noemen geldstroom komt voort uit het jaarlijks focus land. In het verleden zijn Thailand, India, Spanje, Zuid-Afrika en België focusland geweest en in 2022 zal Jazz en Wereldmuziek uit Polen via partnerfestival Scszechin centraal staan. Een dergelijk focus zorgt voor extra festival directies, journalisten, musici en belangenorganisaties uit dat land. Om die kosten te dragen doet JazzNL een beroep op de ministeries van cultuur uit dat land om een financiële bijdrage te leveren.
 Voor de financiering van het New York Round Midnight leerorkest wordt een beroep gedaan op de Sena Performers, het Norma fonds en enkele andere fondsen. De bijdrage is ervoor om te zorgen dat de minimum gagenorm van 265 euro uitkoop per persoon betaald kan worden.
Beheer en vermogenDoordat JazzNL slechts op project basis financiering aan kan vragen met gelabeld geld is er geen substantieel vermogen aanwezig. Slechts wanneer voor de uitvoering van projecten al een bijdrage vooraf ontvangen wordt kan er sprake zijn van enige liquiditeit maar dan als onderhanden werk. De diverse projecten vereisen allen een helderen financiele verantwoording en jaarstukken van de Stichting. JazzNL bankiert bij de Rabobank Eemland.
Bestuurssamenstelling met namen en functies Michel Peek Voorzitter (per 01.11.20)Anita Verheggen, SecretarisAlexander Beets, PenningmeesterEllister van de Molen Algemeen bestuurslid
Het beloningsbeleid (omtrent werknemers en bestuur) Stichting JazzNL heeft geen werknemers in dienst maar werkt voor de realisatie van haar ambities met externe producenten en prestatieovereenkomsten. De bestuurders van de stichting ontvangen geen honorering voor hun activiteiten als bestuurslid en het besturen van de stichting.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten in het boekjaar (bestuursverslag/activiteitenverslag)

2009-2013 www.jazzdag.nl
2011-2012 www.jazznl.com ‘Gateway to global jazz’.

2010 Jazzexpeditie naar Thailand
2011 Jazzexpeditie naar India

2012 Jazzexpeditie naar Spanje

2014-2015 Jazztheaterproductie New York Round Midnight (NYRM) in NL theaters

2015 Jazzexpeditie onderzoek reis naar Zuid Afrika

2015-2016 Reprisetournee (NYRM) in NL theater met extra jong talent (38 shows met een XXL versie op Amersfoort Jazz 2016)

2016-2017 Vervolg tournee New York Round Midnight met nieuw programma genaamd Swingin’Harlem
2016 Ontvangst Zuid Afrikaanse delegatie en ambassadeur in Amersfoort (Mei)

2016 Jazzexpeditie naar Johannesburg met 12 musici en 7 officials (September)
2017 Laureaten festival in Amersfoort (Juni)
2017 ‘Gateway to global jazz’ conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren

2018 ‘Gateway to global jazz’ conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren

2019 ‘Gateway to global jazz’ conferentie voor internationale jazzprofessionals en organisatoren
2020 ‘World Jazz Conference Online’

2021 ‘World Jazz Conference Online’& Laureaten festival 17 t/m 24 Oktober
2022′ tba.

Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2012
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2013
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2014
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2015
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2016
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2017
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2018
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2019
Een financiele verantwoording voor het jaarverslag 2020

Klik hier voor alle jaarverslagen