Beknopte notulen vergadering Stichting JazzNL 10 Oktober 2018 te Leusden

Aanwezig: Het voltallig bestuur: Cees Schrama, Anita Verheggen, Michel Peek en Alexander Beets

 Eerste agenda punt was de evaluatie van de World Jazz conferentie en het Sena Performers Laureaten festival eind mei 2018. Het bestuur kijkt in hoofdlijnen tevreden terug. De organisatie was goed, de kwaliteit van de conferentie deelnemers goed en de kwaliteit en het aantal laureaten was van goede kwaliteit. De verwachting is dat het aantal inschrijvingen van deelname de aankomende editie groter gaat worden dan het aantal beschikbare spots in het festival. Om die reden is er een plan uitgewerkt waarin er in diverse variaties samengewerkt kan worden. Een buitenlands festival kan een laureaat voordragen en de commissie bepaald of deze een invitatie ontvangt met daarbij de voorwaarde dat het festival ook fysiek aanwezig is bij de conferentie. Een ander model is het aangaan van een partnership waarbij een slots ‘zeker’ wordt gesteld. Voorwaarde hierbij is enerzijds de kwaliteit van de act en de verplichting minimaal één act van het laureaten festival te programmeren dan wel een Nederlandse act van het festival. De basis gedachte wordt geaccepteerd en Michel Peek gaan een en ander verder uitwerken. Besloten wordt dat Cees Schrama zitting neemt in de selectie commissie vanuit JazzNL Penningmeester Alexander Beets geeft aan dat het project World Jazz conferentie en het Laureaten festival succesvol zijn afgesloten en dat de accountant momenteel bezig is met een verantwoording document zodat de laatste tranche uitbetaald kan worden. Iedereen is verder uitbetaald. De penningmeester probeert dit traject zo veel mogelijk parallel te laten lopen met het samenstellen van de jaarstukken uit kosten overweging.

 Volgende agenda punt is de spinn-off van World Jazz conferentie en het Laureaten. Luxemburg heeft voor zijn act direct 7 concrete gerealiseerd. Bruut is via Amersfoort Jazz in Rusland terecht gekomen. Peter Beets heeft in Londen gespeeld. Artvark is bezig met een tour in Australië. Afrika heeft een vaste partner relatie om jaarlijks één band te presenteren op elkaar festival. Hongarije en Roemenië willen ook een dergelijk partnership.

 Besloten wordt om in maart direct na het gereed komen van de jaarstukken de voorjaars vergadering 2019 te beleggen. Tot slot wordt melding gemaakt van de brief van de belastingdienst waarin staat dat we moeten melden hoe omgegaan wordt met ons vermogen. Hierop is door de penningsmeester geantwoord dat JazzNL niet over een eigenstandig groot vermogen beschikt en subsidie aanvragen doet op basis van projecten waarvoor verantwoording moet worden afgelegd.