Skip to content

Coachingstraject

Het coachingstraject heeft als doel Nederlandse jazzmusici met internationale ambities te ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van hun internationale carrière. JazzNL wil een actieve rol spelen in het vergroten van de zichtbaarheid en het succes van Nederlandse jazzartiesten op internationaal niveau. Alexander Beets speelt hierin een belangrijke rol, hij is verantwoordelijk voor het coachingstraject. En zal als coach/tourmanager fungeren tijdens internationale tournees. Als muzikant zal hij ook uiteraard zijn saxofoon meenemen om een bescheiden rol in te vullen. Immers worden juist deuren geopend door middel van muziek en is dat wat ons verbindt.

Enkele voorbeelden van het coachingstraject:

   – Zorgvuldige matching van musici en coaches op basis van individuele behoeften en doelen.

Individuele coaching en training

Persoonlijke coaching:

   – Een-op-een sessies tussen musici en coaches om specifieke doelen en uitdagingen te bespreken.

   – Begeleiding bij het ontwikkelen van een persoonlijk actieplan voor internationaal succes.

Workshops:

   – Organiseren van groepssessies en workshops gericht op relevante thema’s zoals tourmanagement, internationale promotie en contractonderhandelingen.

   – Uitnodigen van experts en succesvolle jazzmusici voor gastcolleges.

Ondersteuning bij praktische zaken

Administratieve ondersteuning:

   – Assistentie bij het verkrijgen van benodigde documenten, zoals invitatiebrieven, visums en marketing.

   – Informatievoorziening over relevante juridische en administratieve aspecten van internationaal touren.

Financiële begeleiding:

   – Advies en ondersteuning bij het aanvragen van subsidies en fondsen voor internationale projecten.

   – Informatie verstrekken over gagenormen en financiële aspecten van internationale optredens.

Evaluatie en follow-up

Evaluatie:

   – Periodieke evaluaties met musici en coaches om de voortgang te bespreken en het coachingstraject indien nodig aan te passen.

   – Verzamelen van feedback om het programma continu te verbeteren.

Follow-up support:

   – Bieden van langdurige ondersteuning aan musici, zelfs na afloop van het officiële coachingstraject.

   – Faciliteren van netwerkmogelijkheden en blijvende connecties tussen musici en het internationale jazzcircuit.