Skip to content

Internationalisering Nederlands Product

Een ambitie van St. JazzNL in 2024 is om bij te dragen aan de Internationalisering van de Nederlandse Jazz. Dit doen we door een internationaal netwerk op te bouwen.

Het bestaande World Jazz Network is een goed startpunt, maar verdere uitbreiding en versterking van deze relaties kunnen deuren openen voor Nederlandse jazzartiesten. Dit doen we door actief te blijven in het opbouwen en onderhouden van een netwerk met festivals, clubs en andere professionals.

Ondersteuning bij Internationaal touren:

   – Verstrekken van praktische ondersteuning aan Nederlandse jazzmusici die internationaal willen touren. Dit omvat het bieden van advies en hulp bij het verkrijgen van officiële documenten zoals invitatiebrieven, het aanvragen van subsidies en fondsen, het regelen van work permits, en het verstrekken van informatie over lokale regelgeving.

Coaching en begeleiding:

JazzNL wil een actieve rol spelen in het vergroten van de zichtbaarheid en het succes van Nederlandse jazzartiesten op internationaal niveau. We bieden coaching en begeleiding aan, aan artiesten met betrekking tot internationale uitwisselingen. Alexander Beets speelt hierin een belangrijke rol, hij is verantwoordelijk voor het coachingstraject. En zal als coach/tourmanager fungeren tijdens en in de voorbereiding van internationale tournees. Als muzikant zal hij ook uiteraard zijn saxofoon meenemen om een bescheiden rol in te vullen. Immers worden juist deuren geopend door middel van muziek en is dat wat ons verbindt. Het coachingstraject heeft als doel Nederlandse jazzmusici met internationale ambities te ondersteunen en begeleiden bij het realiseren van hun internationale carrière.

Samenwerkingen en uitwisselingen:

   – Faciliteren van samenwerkingen en uitwisselingen tussen Nederlandse jazzmusici en internationale artiesten. Dit kan worden bereikt door het organiseren van gezamenlijke projecten, residencies, of het actief matchen van Nederlandse artiesten met buitenlandse partners.

Jazzeducatie en workshops:

   – Het bevorderen van jazzeducatie en workshops, zowel nationaal als internationaal. Het aanbieden van educatieve programma’s en workshops kan niet alleen bijdragen aan de professionalisering van Nederlandse jazzmusici, maar ook aan het delen van kennis op internationaal niveau.