Skip to content

Het World Jazz Network (WJN) is een internationaal netwerk dat is opgezet door JazzNL om jazzmuzikanten, festivals, professionals en andere belanghebbenden binnen de jazzgemeenschap wereldwijd met elkaar te verbinden. Het fungeert als een platform voor samenwerking, uitwisseling van kennis, en het creëren van mogelijkheden voor de wereldwijde jazzscene.

  • Globalisering van de Jazz:

   – Door de globalisering van de muziekindustrie is er een groeiende behoefte aan internationale samenwerking en uitwisseling binnen de jazzgemeenschap. Het WJN speelt in op deze behoefte door een gestructureerd platform te bieden voor wereldwijde connectiviteit.

Een voorbeeld zijn de samenwerkingen tussen WJN partners Nida Jazz/Canarias Jazz en Szscecin Jazz en Sicilia Jazz maar ook Banyan Tree en Joy of Jazz.

  • Kennisuitwisseling:

   – Jazz is een genre dat gedijt bij kruisbestuiving en culturele uitwisseling. Het WJN faciliteert de uitwisseling van kennis, innovatieve benaderingen en best practices tussen jazzprofessionals van over de hele wereld.

  • Creëren van mogelijkheden:

   – Het netwerk stelt jazzmusici in staat om internationale samenwerkingen aan te gaan en op te treden op wereldwijde podia, wat nieuwe kansen creëert voor zowel opkomend als gevestigd talent.

  • Versterken van de jazzgemeenschap:

   – Door professionals, musici en festivals samen te brengen, draagt het WJN bij aan het versterken van de wereldwijde jazzgemeenschap. Dit versterkt niet alleen individuele spelers, maar ook het genre als geheel.

  • Open netwerk

   – Een open karakter is cruciaal om inclusiviteit te waarborgen en kansen te bieden aan een breed scala van jazzmusici en professionals. Een open netwerk bevordert diversiteit, bevordert cross-culturele samenwerking en draagt bij aan een rijkere en meer dynamische jazzgemeenschap.

 

Ambities/doelen van het World Jazz Network:

Internationale samenwerkingen:

   – Het bevorderen van samenwerkingen tussen jazzmusici en -festivals over de hele wereld om gezamenlijke projecten en uitwisselingen te stimuleren.

Educatie en kennisdeling:

   – Het organiseren van educatieve programma’s, workshops en conferenties om kennisdeling te bevorderen en bij te dragen aan de professionele ontwikkeling van jazzmuzikanten en -professionals.

Promotie van diversiteit:

   – Het actief streven naar diversiteit in de vertegenwoordiging binnen het netwerk om een breed scala aan stemmen en perspectieven te omvatten.

Ondersteuning van Jong Talent:

   – Het identificeren, promoten en ondersteunen van jonge jazztalenten om hen te helpen bij het ontwikkelen van hun carrières op internationaal niveau.

Functie als brug tussen culturen:

   – Het dienen als een brug tussen verschillende culturen en muzikale tradities, wat leidt tot verrijking en verbreding van het wereldwijde jazzlandschap.

Faciliteren van Netwerkmogelijkheden:

   – Het bieden van mogelijkheden voor professionals om te netwerken, waardoor nieuwe zakelijke kansen en samenwerkingsverbanden ontstaan.

Het World Jazz Network streeft ernaar een dynamisch en inclusief platform te zijn dat de wereldwijde jazzgemeenschap verenigt, versterkt en kansen creëert voor iedereen die betrokken is bij dit rijke muzikale genre.