Skip to content

Verslag Polen 2024 uitwisseling

Verslag: Szczecin Jazz Festival 2024

Datum: 12 – 16 maart 2024

Locatie: Szczecin, Polen

Het Szczecin Jazz Festival 2024, de 9e editie van het festival, werd dit jaar in maart gehouden. Het festival werd onderscheiden door het World Jazz Network Dit verslag biedt een overzicht van de hoogtepunten en prestaties van het festival en de uitwisseling, met bijzondere aandacht voor de deelname van Nederlandse artiesten en internationale erkenning.

Honouring membership of the World Jazz Network

Een bijzondere gebeurtenis tijdens het festival was de uitreiking door het World Jazz Network aan de burgemeester van Szczecin. Deze uitreiking erkende niet alleen de artistieke inhoud van het festival, maar benadrukte ook de waarde ervan voor de lokale gemeenschap en de internationale jazzscene. De officiële erkenning door de burgemeester onderstreepte de positie van het festival als een belangrijk cultureel evenement in de regio.

Integratie in het World Jazz Network

Het Szczecin Jazz Festival werd geëerd door het prestigieuze World Jazz Network, wat een belangrijke stap voorwaarts betekende met betrekking tot internationale profilering. Deze integratie opende de deur naar een breder bereik en samenwerkingsmogelijkheden met andere vooraanstaande jazzfestivals over de hele wereld. Het festival werd erkend als een belangrijke speler in de wereldwijde jazzgemeenschap, waardoor het haar impact kon vergroten en netwerk kon uitbreiden.

Delegatie uit Amersfoort en Sicilia Jazz

Uitwisseling en wederkerigheid staan centraal in de waarden van het World Jazz Network. Er was een delegatie uit Amersfoort aanwezig, inclusief vertegenwoordigers van het bestuur van Amersfoort Jazz (Marnix van der Moolen en Jorick Bijlert en Stichting JazzNL (Ellister van der Molen, Alexander Beets en Sven Rozier). Hun aanwezigheid benadrukte de waarde van internationale uitwisseling en samenwerking tussen jazzorganisaties. Ook Sicilia Jazz, vertegenwoordigd door Fabio Lannino, voegde een internationaal tintje toe aan het festival, waardoor de culturele uitwisseling werd. Tijdens de conferentie in Szczecin werden er concrete afspraken gemaakt om nog meer samen te werken en uit te wisselen. 

Enkele voorbeelden: 
Er worden niet alleen musici uitgewisseld maar ook composities en arrangementen. 

Op het gebied van marketing wordt er ook kennis uitgewisseld en samengewerkt.

Optreden van Exceptional Endorsed Talent Tom van der Zaal

Een hoogtepunt van het festival was het optreden van Tom van der Zaal, een talent dat erkend werd als Exceptional Endorsed Talent. Zijn concert was uitverkocht, en diende ook als een showcase voor Nederlandse jazzsector. Van der Zaal leidde ook een succesvolle jamsessie en speelde louter eigen composities, wat bijdroeg aan de internationale reputatie van Nederlandse jazzmuzikanten.

Tijdens de conferentie was er veel internationale media aanwezig, en werden er afspraken gemaakt voor uitwisselingen en samenwerkingen in de toekomst.